کنترل دور موتور AC

IS7  مدل

اینورتر دقیق با گشتاور بالا
قدرت دو برابر برای گشتاور ثابت/گشتاور متحرک
قدرت پردازش سیگنال بالا (با150 دستورالعمل در ثانیه)دارای عملکرد و کارایی بالا

 

 


IS5 مدل

اینورتر با قابلیت کنترل برداری دقیق
(Built_In) کنترلر PID دارای
شتاب گیری و توقف بهینه برای حداکثر گشتاور
S100 مدل