دانلود کاتالوگ

دانلود نرم افزار

v PLCهاي سري GLOFA-GM

· :GLOFA-GM4

· حداکثر تعداد ورودی /خروجی برای: GM4A/B 2,048 و 3,584 : GM4/C

· زمان پردازش سريع با آرايه گيت سرعت بالا

· سرعت پردازش CPU برای µs/step :GM4A/B 0.2 و µs/step : GM4C 0.12

· سيستم کنترل با مقياس بزرگ برای پيکربندی سيستم ريموت

· مناسب براي کنترل خطوط توليد کوچک و متوسط توسط شبکه

· حداکثر تعداد ورودی/خروجی با استفاده از remote I/O برای 4,096:GM4A ، 8,192:GM4B و 32,768:GM4C

· پشتيباني از شبکه هاي مختلف شامل: Profibus-DP, Rnet , Cnet, DeviceNet, Fast Ethernet, Fnet

· کوچک سازي اندازه در عين افزايش کارايي

· ماژولهاي خاص : Analog I/O، PID، High-speed counter، Position control (APM)، AT، TC، RTD و ...

· زبان برنامه نويسي مطابق استاندارد IEC 61131-3 با پشتيبانی از:

· LD)دياگرام نردباني)، SFC (زبان فلوچارتي)، ST (زبان متني سطح بالا(

· GLOFA-GM6

· حداکثر تعداد ورودي /خروجي:384

· پردازش با سرعت بالا با استفاده از پردازشگر اختصاصی

· سرعت پردازش 0.5 µs/step :CPU

· زبان برنامه نويسي مطابق استاندارد IEC 61131-3 با پشتيبانی از:

· LD)دياگرام نردباني)، SFC (زبان فلوچارتي)، ST (زبان متني سطح بالا(

· GLOFA-GM7U

· زبان برنامه نويسي مطابق استاندارد IEC 61131-3 با پشتيبانی از:

· LD)دياگرام نردباني)، SFC (زبان فلوچارتي)، ST (زبان متني سطح بالا(

· داراي 32 نوع مختلف :

· مدل هاي با 20/30/40/60 ورودي/خروجي

· مدل هاي با تغذيه AC/DC ، وروديDC، خروجي رله ای/ترانزيستوري 24 نوع ماژول توسعه متنوع

· ماژل ورودي/خروجي ديجيتال: 7 نوع،ماژول ورودي/خروجي آنالوگ: 9 نوع، کارت شبکه: 6 نوع، ماژول RTC، ماژول حافظه

· حداکثرتعداد ورودي/خروجي: 120

· ظرفيت برنامه نويسي: 132Kbyte

· سرعت پردازش بالا: 0.1 ~ 09µs/step

· حداکثر داراي 3 پورت شبکه

· پورت دانلود برنامه / پورت RS-485 به صورت built-in/ پورت RS-232C به صورت built-in يا کارت شبکه

· پشتيباني پروتکل هاي مختلف: پروتکل اختصاصي LS/تعريف شده

· توسط کاربر/ MODBUS/ بدون پروتکل/ مد اينورترLS